Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hoe het begon

Wij zijn een intermediaire/uitzendbureau in de vorm van een stichting. Het doel van de stichting is het bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers/instellingen of andere instanties met een vraag naar/behoefte aan (met name) bedoelde werkzaamheden die in hun thuisomgeving werkzaamheden kunnen en willen verrichten en/of opdrachten kunnen uitvoeren zonder dat er een arbeidsverhouding ontstaat tussen de stichting en de bedoelde werkzoekenden. Ook bemiddelen wij tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers/instellingen. Daarnaast verricht stichting Thuiswerkcompany van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting Thuiswerkcompany focust zich voornamelijk op het midden- en klein bedrijf en op mensen die voornamelijk op zoek zijn naar thuiswerk. Uiteraard stellen wij ons ook open voor andere opdrachtgevers. In principe is iedereen bij ons van harte welkom.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vacatures aan te melden op daarvoor bestemde websites of andere social media-kanalen of op andere wijze de doelgroep te benaderen en de vacatures onder hun aandacht te brengen alsmede door het met elkaar in contact brengen van bedoelde werkzoekenden en werkgevers/instellingen of instanties door het verrichten van werkzaamheden en aanbieden van diensten op het gebied van werving en selectie, coaching/begeleiding, omscholing, detacheren en uitzenden.

Maatschappelijke activiteiten:

  • Het financieren van omscholingstrajecten;
  • Het coachen en begeleiden van kandidaten;
  • Geld doneren aan Voedselbanken;
  • Schuldhulpverlening.

Later hebben wij samen met een groepje studenten een platform ontwikkeld. Het platform brengt de vraag en aanbod van bijles en huiswerkbegeleiding bij elkaar.
Wij zijn met het initiatief gestart om grote leerachterstanden te willen voorkomen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk.