Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De wijze hoe wij onze kwaliteit van onze dienstverlening borgen is:

Om geschikte kandidaten te vinden werkt Thuiswerkcompany met een stappenplan. In het stappenplan staat onze aanpak op een gestructureerde wijze beschreven. Het stappenplan zorgt voor structuur en focus. Ons stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1: Voorbereiding

 • Wij beginnen met het verzamelen van informatie over je bedrijf en over de werkplek van de mogelijke kandidaat of kandidaten.
 • Wij brengen het functieprofiel en de specifieke wensen van de klant in kaart
 • Vervolgens voeren wij een cultuurcheck uit
 • Met al deze kennis schrijven wij een passende vacaturetekst. De vacatureteksten zijn bij ons zo specifiek, kort en krachtig

Stap 2: Vacature plaatsen

 • Wij plaatsen de vacature op onze eigen website
 • Wij plaatsen de vacature op andere vacaturewebsites zoals Indeed, Nationale Vacaturebank en Monsterboard
 • Wij plaatsen de vacature op al onze social mediakanalen waaronder LinkedIn, Twitter en Facebook
 • Wij benaderen ook actief mensen die op social media kenbaar maken dat ze op zoek zijn naar werk.

Stap 3: Het selecteren van geschikte kandidaten

 • Tijdens de looptijd van de vacature gaan wij sollicitatiebrieven en CV’s die binnenkomen beoordelen. Om te voorkomen dat wij de sollicitatiebrieven kwijtraken, bewaren wij de sollicitatiebrieven apart op onze server. Bij het verstrijken van het sluitingstermijn maken wij een overzicht van alle aangemelde kandidaten. Als wij gebruik maken van online sollicitatieformulieren, controleren wij nog of alle binnengekomen reacties verzameld hebben.
 • Bij de beoordeling van de sollicitatiebrieven zijn er minstens twee personen betrokken
 • Wij doen minimaal 2 referentiechecks bij de kandidaten, zodat wij zeker weten dat de mensen die wij bij uw bedrijf aanbieden ook overeenkomen bij het profiel dat de werkzoekenden hebben opgegeven. Om ervoor te zorgen dat onze referentiechecks wel waardevol zijn, hanteren wij twee regels:
 • Wij spreken met de juiste mensen
 • Wij stellen de juiste vragen
 • Het beoordelen van de sollicitatiebrieven en cv’s doen wij in de volgende vier stappen

 

 • Stap 1 De eerste indruk

Wij beginnen de binnengekomen sollicitatiebrieven eerst te scannen, zonder er heel diep in te gaan op de details. Wij kijken naar taalfouten, standaardbrieven en of er een onverklaarbare gaten in de cv’s zitten.

 • Stap 2 Beoordeling cv aan de hand van een checklist

In deze stap wordt er gekeken naar de feiten. Wij nemen het functieprofiel en leggen de cv’s ernaast. Wij bepalen dan of de sollicitanten aan de minimale eisen van het functieprofiel van de vacature voldoen. Kandidaten die hier niet aan voldoen, gaan wij afwijzen.

 • Stap 3 Sollicitatiebrief aandachtig doorlezen

In deze stap is het belangrijk om welke functie het gaat. Voor creatieve functie zijn standaardzinnen wat ongepast. Als het om een vacature gaat, waarbij er verwacht wordt dat foutloos schrijven belangrijk is, letten wij vooral op spelling en grammatica.

 • Stap 4 Het zorgvuldig beoordelen van CV’s.

Voordat wij een definitieve selectie gaan maken, bekijken wij de cv’s zorgvuldig. Wij kijken naar het arbeidsverleden van de kandidaat, hoeveel werkervaring de kandidaat heeft en hoe lang de kandidaat voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

 • Stap 5 Uitkomst rangschikken

Nadat wij de cv’s zorgvuldig hebben beoordeeld, gaan wij de kandidaten rangschikken in de volgende groepen:

 • Afwijzingen

Dit zijn de sollicitatiebrieven van kandidaten die niet in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek.

 • Twijfelgevallen

Dat zijn de kandidaten waar wij nog over twijfelen. Vaak kunnen wij daar pas een goed oordeel over vellen als wij alle sollicitatiebrieven nogmaals hebt gelezen.

 • Geschikte kandidaten

In deze map komen de sollicitatiebrieven en cv’s van kandidaten die eruit springen. Deze mensen willen wij zeker uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

 • Aanhouden

Dit zijn de kandidaten die niet geschikt zijn voor deze specifieke functie, maar misschien wel voor een toekomstige vacature. Wij vragen deze kandidaten of wij hun brief en cv langer mag bewaren.

 • Wij bespreken de feedback met de kandidaten die wij hebben afgewezen

Stap 4 Kandidaten uitnodigen en voorstellen

 • Nadat wij de kandidaten geselecteerd hebben, gaan wij ze uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 • De kandidaten die na de gesprekken geschikt zijn verklaard door ons, stellen wij aan u voor.

Stap 5 Aanstellen kandidaat

 • Wij gaan de kandidaten schriftelijk en telefonisch informeren dat zij aangenomen zijn
 • Wij maken in deze stap nog afspraken over een passend salaris en welke secundaire arbeidsvoorwaarden wij voor de kandidaat kunnen bieden

Stap 6 Nazorg

 • Wij begeleiden de kandidaat de eerste werkdag
 • Wij evalueren na de eerste week
 • Wij stemmen samen met beide partijen af wat de wensen zijn en waar wij nog verder aan begeleiding kunnen gaan bieden.