Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
20201016_145528

Het ontstaan

Wij werken allebei als backoffice medewerker vanaf december 2019 namens Webhelp bij de ING. Emiel studeert Finance & Control aan NHL Stenden Hogeschool en Edo is naast zijn werk bij ING betrokken bij andere maatschappelijke maatschappelijke organisaties rondom Groningen/Delfzijl. Sinds de komst van het coronavirus in maart werken wij allebei thuis in plaats van op het kantoor van de ING. Tijdens ons werk hadden wij vaak contact via Skype. Tijdens deze Skype-sessies hadden wij het regelmatig over corona en de gevolgen daarvan. Ons idee was dat corona nog wel een tijdje onder ons is met meerdere golven. Al pratend ontstond een idee. ‘In juli hebben we een experiment gelanceerd. Het thuiswerken is een belangrijk onderdeel van de samenleving geworden. Vanuit die gedachte willen we werkzoekenden en opdrachtgevers die thuiswerk hebben bij elkaar brengen.’ Zo ontstond de naam Thuiswerkcompany.

Er werd een pagina op Facebook gemaakt. Een bericht gepost en onder de aandacht gebracht via allerlei groepen op Facebook. ‘Er kwamen niet alleen reacties uit Nederland, maar ook uit Suriname, Indonesië en België. Zo is het een beetje begonnen,’ constateert Veerbeek. Later werden LinkedIn en Twitter ingezet.

Het sloeg aan, maar waarom eigenlijk? ‘Er is voor zover wij weten geen enkel uitzendbureau echt gericht op thuiswerk. Dat gat duiken wij in.’ Een lastig punt is de onbalans. Voorlopig melden zich veel meer werkzoekenden dan opdrachtgevers maar Veerbeek verwacht dat dit op korte termijn kan veranderen.

‘We vragen een vast bedrag en geen percentage van het te verdienen salaris. Veel bedrijven hebben minder te besteden voor werving en selectie. Daar houden wij rekening mee.’ Volgens Veerbeek liggen de kansen voor het oprapen. ‘Er komen steeds meer werkzoekenden en we denken dat gemeenten en het UWV met alle financiële zorgen ook niet staan te wachten op een grotere toestroom van mensen die een beroep doen op een uitkering.’

Bovendien brengt het UWV volgens Veerbeek de werkzoekende bij een bedrijf en niet andersom. ‘Wij kijken naar talent. Wat kan iemand? Het UWV heeft het veel sneller over omscholen. Maar voor iemand die al een carrière van tientallen jaren achter de rug heeft is dat geen gemakkelijke opgave. Wij zoeken dan ook gericht naar werkgevers die aansluiten op de wensen van de werkzoekenden.’

De eerste opdrachtgevers zijn binnengehaald en een paar honderd werkzoekenden hebben zich gemeld. ‘Wij gaan ervanuit dat de huidige situatie met corona nog een tijd kan gaan duren. Thuiswerken gaat echt een structureel onderdeel van de maatschappij worden. Recent zijn bij de notaris de handtekeningen gezet om stichting Thuiswerkcompany als rechtsvorm officieel te bekrachtigen.